Over


Onze identiteit

Creating an identity for buildings. We verbinden, engineeren en monitoren materiaaltoepassingen bij realisatie, transformatie en exploitatie van uw gebouwen. Met inzet van onze functies registreren we de materialen gedurende de levensduur van uw gebouw op basis van onder andere financiële waarde, herkomst, levensduur en kwaliteit. Een identiteit voor uw gebouw met een inzichtelijk en financieel meetbaar projectdossier.

Een identiteit verandert iedere dag en zo ook dat van ons. We zijn ruim vijftien jaar zelfstandig aan het werk en staan nooit stil. Samen met onze partners verbinden we projectgebonden disciplines en springen we continu in op de markt: zo geven we uw gebouw een eigen identiteit.

Edwin vertelt

Edwin kan letterlijk uren praten over zijn motivatie en gedrevenheid achter zijn werk. Om de identiteit achter Mandèl een beetje beter te leren kennen, hebben wij een beknopte versie van zijn verhaal voor u gefilmd.

Ik begon vanuit huis met een telefoon, een fax, een auto en een laptop zoals zovelen doen. Meer had ik op dat moment niet nodig. Al snel had ik mensen nodig die uitwerkten wat ik bedacht. De werkzaamheden bij Mandèl bestonden toen uit het maken van de juridische, bouwkundige en installatietechnische contracten. Daarnaast begeleidden we onze opdrachtgevers bij het verkrijgen van Groenfinancieringen en het meetbaar maken van MVO prestaties.

Duurzaamheid lijkt een containerbegrip geworden. De laatste tien jaar focust iedereen hierop. De regelgeving is onlangs uitgebreid: er wordt ook gekeken naar uitstoot van co2 en het gebruik van grondstoffen. In de bouwwereld is dit in opkomst en wordt steeds beter omlijnd.

We leggen de identiteit van uw gebouwen vast en monitoren welke ingrediënten er worden toegepast. De opdrachtgever heeft zo direct zicht op welke materialen in het gebouw zijn toegepast.