Werkwijze

De toekomst

Om het DNA van uw gebouw toekomstbestendig te maken, is het vaak een must om nieuwe materialen toe te voegen. We geven een nieuwe identiteit aan uw gebouw vanaf het allereerste moment dat we dit vastleggen. We monitoren de toegevoegde materialen omdat we – vanuit de circulaire gedachte – de gebruiksduur van het materiaal willen verlengen.

Aan onze identiteit bouwen we ons hele leven en zo doen wij dat voor uw gebouw. Zo heeft u nu – en in de toekomst – inzicht in de gebruikte grondstoffen, toegepaste materialen en prestaties van uw gebouw. Naast bewust omgaan met onze omgeving, worden we tevens afgerekend op de toepassing van materialen en de impact hiervan.

De markt verandert

De CO2-uitstoot reduceren is één van de pijlers bij nieuwbouw, transformatie of herbestemmen. Vanzelfsprekend willen we dit uiteindelijk zo ver als mogelijk terugbrengen naar nul. Wij bouwen aan een identiteit voor uw gebouw zodat we weten welke ingrediënten er in uw gebouw aanwezig zijn of welke er zijn toegevoegd.

We vragen aan fabrikanten en toeleveranciers of ze gecertificeerd inzichtelijk maken hoeveel CO2-uitstoot er is geweest vanaf het moment van productie tot de levering. Ons doel is om dit breed verplicht te krijgen. Deze certificaten brengen we samen en dragen dan de optelsom over aan de eigenaar van het gebouw.

In de toekomst kan de opdrachtgever in een handomdraai aantonen wat de noodzakelijke CO2-uitstoot is geweest tijdens de realisatie. Wij denken hier met u mee: we monitoren en screenen toegepaste materialen op de CO2-uitstoot.

Ook ontstaan er, door veranderende geldstromen en verschuivende kennis in de markt, diverse hybride tussenvormen. Hierbij kunt u denken aan intelligente, op modellen gebaseerde concepten die inzicht bieden voor het sneller, economischer en duurzamer creëren en beheren van bouwprojecten (BIM) of samenwerkingen binnen en tussen opeenvolgende schakels binnen een bedrijfskolom, van leveranciers tot aan de klant.

Wettelijke verplichting

Het is een wettelijke verplichting de reductie van de milieubelasting inzichtelijk te maken. De correcte registratie is het belang van de opdrachtgever en de gebruikers. Het is voor ons een vertrouwd proces om dit goed te monitoren, borgen en vastleggen. Zo weten alle betrokkenen welke materialen er in uw gebouw zitten én houden we zicht op welke ingrediënten er zijn gebruikt voor het realiseren van uw project.

“Gedurende ieder moment in uw project kunnen wij instappen om ondersteuning te bieden, onze visie te delen en onderzoek te doen naar de toepassing van materialen in een gebouw. In welke fase u zich ook bevindt: het proces is altijd gelijk.”