Realisatiefase

Wij bouwen aan een identiteit voor uw gebouw

In de realisatiefase leveren we bouwkundig- of installatietechnisch onderlegde projectmanagers of directievoerders. We bewaken de planning, sturen het proces en informeren de opdrachtgever gedurende de uitvoering.

Afwijkingen of aanpassingen op het contract leggen we – beoordeeld en onderbouwd – ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Bijvoorbeeld als er een nieuw materiaal op de markt komt dat een positieve invloed heeft op de identiteit van uw gebouw. We beoordelen en koppelen de financiële- en planningsgevolgen terug. Ook verzorgen wij de (deel)opleveringen.

De verdeling van de verantwoordelijkheden verschillen per project

De manier waarop we een project in de markt zetten is een proces waarin wij het initiatief nemen, maar deze waar nodig loslaten aan een aannemer. De werkzaamheden daarentegen blijven onveranderd.