Ontwerpfase

Alle beslissingen komen samen

Wij bouwen aan een identiteit voor uw gebouw op basis van de gestelde eisen en wensen, van een projectresultaat tot aan een contract.

Initiatieffase

1 ) Initiatieffase
We onderzoeken en werken een idee uit voor een project. We maken de specifieke wensen van de opdrachtgever – samen met de kansen en mogelijkheden – inzichtelijk. Hier bepalen we welke bouwstenen we gebruiken om vorm te geven aan de identiteit uw gebouw.

2 ) Haalbaarheidsfase
Om alle mogelijkheden binnen uw project helder te krijgen, toetsen wij deze op juridisch gebied en zijn de randvoorwaarden van het eindproduct duidelijk. We registreren de haalbaarheid waardoor u verderop in het proces niet onaangenaam wordt verrast. Daarnaast is het bouwproces afhankelijk van de juiste calculatie, begeleiding en kostenbewaking. Het is belangrijk de bouw- en installatietechnische kosten gedurende het gehele bouwproces vanaf haalbaarheidsonderzoek tot en met het in gebruik nemen te managen. We houden rekening met sterk fluctuerende materiaalkosten, innovatie en de wettelijke verplichting met het in kaart brengen en beheersen van de kosten.

3 ) Stuurdocument
We stellen een duidelijk projectplan op voordat we verdergaan naar de volgende stap. We creëren een helder concept dat de beslissers van het project goedkeuren. Hierna starten we met bouwen aan de identiteit van uw gebouw.

Schetsontwerp

De bouwwijze staat vast en we maken ontwerpen om het gestelde projectresultaat te bereiken. We onderzoeken de bouwfysische en installatietechnische engineering nauwkeurig en bouwen samen met onze partners en gebruiken alle kennis, visie en tools om uw project stevig in de steigers te zetten.

Voorlopig ontwerp

We werken een voorlopig ontwerp uit op basis van materialen die de identiteit bepalen van uw gebouw. In deze fase reageert de opdrachtgever en is er ruimte voor aanpassingen. We bespreken de marketingstrategie en maken de concurrentieanalyse gereed. We maken de randvoorwaarden inzichtelijk voor het definitief ontwerp.

Definitief ontwerp

Alle beslissingen komen samen. Productspecificaties en kosten zijn akkoord voor alle disciplines; functionaliteiten, kwaliteitseisen, de definitieve verkoopprijs; geaccordeerde calculaties; er zijn geen onbewezen technieken en er is een uitgewerkt businessmodel. Het resultaat van het project wordt duidelijk.

Na het bespreken van mogelijke aanpassingen wordt het definitief fasedocument opgesteld. De beslissers keuren dit goed. Dit vormt samen met de tekeningen het contract voor de aannemer. Hiermee start het schrijven en tekenen van het contract.