Het contract

Het DNA van uw gebouw bepaalt de bouwstenen die wij gebruiken

Op dit moment wordt de overeenkomst tussen opdrachtgever en marktpartijen getekend. Het contract bestaat uit het geschreven deel en het getekende deel wat een uitwerking is van de overeengekomen ontwerpstukken en verstrekte vergunningen.

Mandèl ondersteunt in de vervaardiging van de juridische, bouwkundige en installatietechnische onderdelen van het contract.