Stikstofdepositie

Stikstofdepositie en het bouwproces: van vraagtekens naar antwoorden

Er is geen ontkomen meer aan: aanpak #stikstofcrisis Dit is de afgelopen tijd een onvermijdelijk onderwerp in alle nieuwsuitzendingen. De regeringspartijen erkennen de noodzaak dat er snel iets dient te gebeuren. Door dit besluit komt er een zekere druk op een groot aantal bouwprojecten in Nederland. Om deze reden zijn we voor een aantal grote ontwikkelaars en bouwers de onzekerheden en risico’s in kaart gaan brengen.

Voor het beschermen van de biodiversiteit in Nederland en Europa zijn op basis van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) de zogeheten Natura-2000 gebieden aangewezen. Deze gebieden spelen een sleutelrol in het ruimtelijk beleid van Nederland. Naar aanleiding van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State staat er een zekere druk op een groot aantal bouwprojecten in Nederland.

Op basis van de AERIUS calculator wordt een besluit genomen of uw project negatief bijdraagt aan de stikstofdepositie. Deze calculator berekent de uitstof van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden. Bij een negatieve uitkomst zijn er diverse maatregelen waarmee we de uitkomst positief mogen beïnvloeden.

Stikstofbesluit en uw project, wat nu?

Voor diverse projecten hebben we een inventaris opgesteld en verschillende bouwactiviteiten doorgerekend. We zijn aan de slag gegaan voor grote ontwikkelaars en bouwers om onzekerheden weg te werken, en de risico’s inzichtelijk te maken op de lopende bouwprojecten. 

Voor een ontwikkeling van grondgebonden woningen, twee grote appartementencomplexen en een transformatie van een monumentaal pand is er een inventaris opgesteld en zijn verschillende bouwactiviteiten doorberekend. Er is uitvoerig gekeken naar de stikstofdespositie op onder andere de Oostelijke Vechtplassen, Kolland & Oerlangbroek, Naardermeer, Rijntakken, Lingegebied & Diefdijk-Zuid en de Veluwe.

Op basis van de uitgevoerde inventarisatie, uitstoothoogte, spreiding, mobiele werktuigen en emissie data hebben we onze tools en kennis ingezet om te kijken welke parameters onderbouwd konden bijdragen aan een positieve beoordeling. Het aantoonbare resultaat is dat het project geen nadelige gevolgen voor nabijgelegen Natura-2000 gebieden heeft en zal kunnen doorgaan zonder enige hinder van het stikstofbesluit.