De basis

Jouw gebouw en weten wat er in zit

We creëren een circulaire toekomst door materialen in een opeenvolgende levenscycli te blijven gebruiken. Met circulair bouwen en een multicyclische gedachtegang – op zowel materiaalniveau als gebouwfunctie – circuleren we waarde op verschillende niveaus. Denk hierbij aan materiaal, financieel, ecologisch en organisatorisch.

Ons uitgangspunt is om voor ieder gebouwdeel een passende circulaire strategie toe te passen die aansluit bij het vraagstuk. Om tot gewenste oplossingen van allerlei vastgoedvraagstukken te komen gebruiken we onze tools en circulaire diensten.

Download onze diensten folder