Projecten
The Lee Towers: Port of Rotterdam

Full service

We praten over een enorme transformatie: de kantoren van gemeente Rotterdam worden 840 fullservice- woningen. Aan de bewoners zal het niets ontbreken, want zij worden onder andere voorzien in twee gyms met sauna, sfeervolle dakterrassen, horeca en een heuse hotelservice.

Kaarsrecht

Waar de torens per definitie al een imposant gezicht zijn met hun 95 meter hoogte, kennen ze nog een leuk detail: iedere zes – van de vierentwintig – verdiepingen zijn de puien zes centimeter breder, waardoor een perspectivisch beeld ontstaat en de torens een kaarsrecht uiterlijk tonen.

Mandel verzorgde het volledig W&E installatieadvies inclusief het vervaardigen van de juridische-, bouwkundige- en installatietechnisch aanbestedingsdocumenten.


Beschrijving van de fases

Schetsontwerp

Architect Diederendirrix Eindhoven gaf vorm aan de transformatie naar de nieuwe situatie. In de ontwerpen zijn de wensen van beide eigenaren meegenomen. Op basis hiervan deden wij een onderzoek naar de optimale invulling van de technische installaties. We maakten de voorstellen met het oog op energieverbruik, comfort, kosten en toekomstbestendigheid.

Voorlopig ontwerp

In het voorlopig ontwerp hebben we samen met het ontwerpteam het voorlopig gekozen installatieconcept ingepast in het bouwkundig ontwerp.

Definitief ontwerp

De definitieve keuze van het installatieprincipe is gedimensioneerd, uitgewerkt en gekwantificeerd. De installatieprincipes zijn vertaald naar tekeningen en een bestekboek, zodat er in de uitvoering gestuurd wordt op toepassing van materialen, prestaties en opleverniveau. De door ons vervaardigde raming is het handvat in de aanbesteding naar de markt.

Ook vervaardigden we het totale bestekboek: hierin zijn de juridische verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vertaald, gebaseerd op de UAV 2012. In het bestekboek zijn de wensen van beide opdrachtgevers en het ontwerp van de architect samengebracht. Dit borgt het gewenste niveau bij de prijsvorming en uitvoering. Daarbij dient het als toetsinstrument bij prijsvorming, oplevering en exploitatie.

Opdracht ontvangen van:

Toren II: TB3 (Ten Brinke investments i.s.m. Bakkers Hommen Waerdevast)
Toren III: Citypads (Foolen & Reijs Vastgoed).

De horecaruimten bieden een adembenemend uitzicht op de haven en de binnenstad.